با توجه به اهمیت روزافزون تولیدات دانش بنیان در صنعت دامپروری، شرکت اکسیر پرداز در این زمینه با اهداف زیر فعالیت می نماید:

  • تمرکز بر تولیدات دانش بنیان در صنعت دامپروری
  • بهبود عملکرد پرورشی در صنعت دامپروری به وسیله انتقال، خلق و بومی سازی تکنولوژی و دانش تولید محصولات دانش بنیان
  • انطباق مطالعات و پروژه های تعریف شده با نیاز واقعی صنعت و تولید محصولات با کیفیت داخلی برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی
  • ایجاد روابط مستحکم و مطلوب با اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان فعال موجود و تولید کنندگان فعال در صنعت دامپروری کشور
  • بررسی طرح های موجود در ارتباط با تولیدات دانش بنیان صنعت دام و طیور جهت امکان سنجی کمک به تکمیل و صنعتی سازی محصولات آن ها

امید است فعالیت های اکسیرپرداز موجب توسعه و بهبود محصولات تولیدی در صنعت دامپروری گردد.